Τίτλος:
Young Sheldon (S01 - S05)
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
English
Είδη:
Comedy
Παραγωγή:
Chuck Lorre Productions
Χώρες Παραγωγής:
United States
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
2017
Διάρκεια:
30 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 6.7 / 8,677 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt6226232
Επισκόπηση:
Έχουμε 1989 και ο αγαπημένος χαρακτήρας από την κωμική σειρά "The Big Bang Theory", Sheldon Cooper είναι 9 χρονών, έχει πηδήξει ήδη τέσσερις τάξεις και ξεκινάει το γυμνάσιο παράλληλα με τον λιγότερο ιδιοφυή, μεγαλύτερο αδερφό του σε μια ήσυχη πόλη του Τέξας.
Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Pilot) Season 1 Episode 1

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Rockets, Communists, and the Dewey Decimal System) Season 1 Episode 2

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Poker, Faith and Eggs) Season 1 Episode 3

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Therapist, a Comic Book, and a Breakfast Sausage) Season 1 Episode 4

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Solar Calculator, a Game Ball, and a Cheerleader's Bosom) Season 1 Episode 5

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Patch, a Modem, and a Zantac) Season 1 Episode 6

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Brisket, Voodoo, and Cannonball Run) Season 1 Episode 7

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Cape Canaveral, Schrödinger's Cat, and Cyndi Lauper's Hair) Season 1 Episode 8

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Spock, Kirk, and Testicular Hernia) Season 1 Episode 9

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(An Eagle Feather, a String Bean, and an Eskimo) Season 1 Episode 10

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Demons, Sunday School, and Prime Numbers) Season 1 Episode 11

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Computer, a Plastic Pony, and a Case of Beer) Season 1 Episode 12

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Sneeze, Detention, and Sissy Spacek) Season 1 Episode 13

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Potato Salad, a Broomstick, and Dad's Whiskey) Season 1 Episode 14

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Dolomite, Apple Slices, and a Mystery Woman) Season 1 Episode 15

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Killer Asteroids, Oklahoma, and a Frizzy Hair Machine) Season 1 Episode 16

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Jiu-Jitsu, Bubble Wrap, and Yoo-Hoo) Season 1 Episode 17

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Mother, a Child, and a Blue Man's Backside) Season 1 Episode 18

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Gluons, Guacamole, and the Color Purple) Season 1 Episode 19

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Dog, a Squirrel, and a Fish Named Fish) Season 1 Episode 20

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Summer Sausage, a Pocket Poncho, and Tony Danza) Season 1 Episode 21

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Vanilla Ice Cream, Gentleman Callers, and a Dinette Set) Season 1 Episode 22

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Quirky Eggheads and Texas Snow Globes) Season 3 Episode 1

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Broom Closet and Satan's Monopoly Board) Season 3 Episode 2

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(An Entrepreneurialist and a Swat on the Bottom) Season 3 Episode 3

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Hobbitses, Physicses and a Ball With Zip) Season 3 Episode 4

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Pineapple and the Bosom of Male Friendship) Season 3 Episode 5

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Parasol and a Hell of an Arm) Season 3 Episode 6

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Pongo Pygmaeus and a Culture that Encourages Spitting) Season 3 Episode 7

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(The Sin of Greed and a Chimichanga from Chi-Chi's) Season 3 Episode 8

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Party Invitation, Football Grapes and an Earth Chicken) Season 3 Episode 9

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Teenager Soup and A Little Ball of Fib) Season 3 Episode 10

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Live Chicken, a Fried Chicken and Holy Matrimony) Season 3 Episode 11

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Body Glitter and a Mall Safety Kit) Season 3 Episode 12

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Contracts, Rules and a Little Bit of Pig Brains) Season 3 Episode 13

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Slump, a Cross and Roadside Gravel) Season 3 Episode 14

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Boyfriend's Ex-Wife and a Good Luck Head Rub) Season 3 Episode 15

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Pasadena) Season 3 Episode 16

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(An Academic Crime and a More Romantic Taco Bell) Season 3 Episode 17

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Couple Bruised Ribs and a Cereal Box Ghost Detector) Season 3 Episode 18

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A House for Sale and Serious Woman Stuff) Season 3 Episode 19

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Baby Tooth and the Egyptian God of Knowledge) Season 3 Episode 20

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Secret Letter and a Lowly Disc of Processed Meat) Season 3 Episode 21

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Graduation) Season 4 Episode 1

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Docent, A Little Lady and a Bouncer Named Dalton) Season 4 Episode 2

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Training Wheels and an Unleashed Chicken) Season 4 Episode 3

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Bible Camp and a Chariot of Love) Season 4 Episode 4

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Musty Crypt and a Stick to Pee On) Season 4 Episode 5

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Freshman Orientation and the Inventor of the Zipper) Season 4 Episode 6

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Philosophy Class and Worms That Can Chase You) Season 4 Episode 7

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(An Existential Crisis and a Bear That Makes Bubbles) Season 4 Episode 8

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Crappy Frozen Ice Cream and an Organ Grinder's Monkey) Season 4 Episode 9

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Cowboy Aerobics and 473 Grease-Free Bolts) Season 4 Episode 10

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Pager, a Club and a Cranky Bag of Wrinkles) Season 4 Episode 11

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Box of Treasure and the Meemaw of Science) Season 4 Episode 12

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(The Geezer Bus and a New Model for Education) Season 4 Episode 13

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Mitch's Son and the Unconditional Approval of a Government Agency) Season 4 Episode 14

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Virus, Heartbreak and a World of Possibilities) Season 4 Episode 15

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Second Prodigy and the Hottest Tips for Pouty Lips) Season 4 Episode 16

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Black Hole) Season 4 Episode 17

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(The Wild and Woolly World of Nonlinear Dynamics) Season 4 Episode 18

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(One Bad Night and Chaos of Selfish Desires) Season 5 Episode 1

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Snoopin' Around and the Wonder Twins of Atheism) Season 5 Episode 2

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Potential Energy and Hooch on a Park Bench) Season 5 Episode 3

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Pish Posh and a Secret Back Room) Season 5 Episode 4

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Stuffed Animals and a Sweet Southern Syzygy) Season 5 Episode 5

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Money Laundering and a Cascade of Hormones) Season 5 Episode 6

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(An Introduction to Engineering and a Glob of Hair Gel) Season 5 Episode 7

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(The Grand Chancellor and a Den of Sin) Season 5 Episode 8

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(The Yips and an Oddly Hypnotic Bohemian) Season 5 Episode 9

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(An Expensive Glitch and a Goof-Off Room) Season 5 Episode 10

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Lock-In, a Weather Girl and a Disgusting Habit) Season 5 Episode 11

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Pink Cadillac and a Glorious Tribal Dance) Season 5 Episode 12

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Lot of Band-Aids and the Cooper Surrender) Season 5 Episode 13

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Free Scratcher and Feminine Wiles) Season 5 Episode 14

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Lobster, an Armadillo and a Way Bigger Number) Season 5 Episode 15

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Suitcase Full of Cash and a Yellow Clown Car) Season 5 Episode 16

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Solo Peanut, a Social Butterfly and the Truth) Season 5 Episode 17

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Babies, Lies and a Resplendent Cannoli) Season 5 Episode 18

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A God-Fearin' Baptist and a Hot Trophy Husband) Season 5 Episode 19

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(Uncle Sheldon and a Hormonal Firecracker) Season 5 Episode 20

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(White Trash, Holy Rollers and Punching People) Season 5 Episode 21

Subtitles for: Young Sheldon (S01 - S05)(A Clogged Pore, a Little Spanish and the Future) Season 5 Episode 22