Τίτλος:
Rosewood (S01 - S02)
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
English
Είδη:
CrimeDramaMystery
Παραγωγή:
Temple Hill Entertainment
Χώρες Παραγωγής:
United States
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
2015
Διάρκεια:
42 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 6.6 / 5,804 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt4465472
Επισκόπηση:
Miami pathologist, Dr. Beaumont Rosewood, Jr., finds secrets in people\\\'s bodies using his state-of-the-art laboratory equipment.
Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Forward Motion & Frat Life) Season 2 Episode 1

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Secrets & Silent Killers) Season 2 Episode 2

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Eddie & the Empire State of Mind) Season 2 Episode 3

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Boatopsy & Booty) Season 2 Episode 4

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Spirochete & Santeria) Season 2 Episode 5

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Tree Toxins & Three Stories) Season 2 Episode 6

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Lidocaine and Long-Term Lust) Season 2 Episode 7

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Prosopagnosia & Parrotfish) Season 2 Episode 8

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Half-Life & Havana Nights) Season 2 Episode 9

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Bacterium & the Brothers Panitch) Season 2 Episode 10

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Mummies & Meltdowns) Season 2 Episode 11

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Asphyxiation & Aces) Season 2 Episode 12

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Puffer Fish & Personal History) Season 2 Episode 13

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(White Matter & the Ways Back) Season 2 Episode 14

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Clavicle Trauma & Closure) Season 2 Episode 15

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Benzodiazepine & the Benjamins) Season 2 Episode 16

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Radiation & Rough Landings) Season 2 Episode 17

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Fairy Tales & Frozen Truths) Season 2 Episode 18

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Naegleria & Neighborhood Watch) Season 2 Episode 19

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Calliphoridae & Country Roads) Season 2 Episode 20

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Amparo & The American Dream) Season 2 Episode 21

Subtitles for: Rosewood (S01 - S02)(Blistering Heat & Brotherly Love) Season 2 Episode 22