Τίτλος:
Mom (έως S08E08)
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
English
Είδη:
ComedyDramaRomance
Παραγωγή:
Chuck Lorre Productions
Χώρες Παραγωγής:
United States
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
2013
Διάρκεια:
30 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 7.1 / 20,029 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt2660806
Επισκόπηση:
Μια ανύπαντρη μητέρα, η οποία έχει ολοκληρώσει την απεξάρτηση από το αλκοόλ και είναι πλέον νυφάλια, αποφασίζει να ξεκινήσει μια νέα ζωή στο Νάπα Βάλεϊ της Καλιφόρνια, με τραγελαφικές επιπτώσεις στη ζωή της κόρης της.
Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Pilot) Season 1 Episode 1

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Pee Stick and an Asian Raccoon) Season 1 Episode 2

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Small Nervous Breakdown and a Misplaced Fork) Season 1 Episode 3

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Loathing and Tube Socks) Season 1 Episode 4

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Six Thousand Bootleg T-Shirts and a Prada Handbag) Season 1 Episode 5

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Abstinence and Pudding) Season 1 Episode 6

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Estrogen and a Hearty Breakfast) Season 1 Episode 7

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Big Sur and Strawberry Lube) Season 1 Episode 8

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Zombies and Cobb Salad) Season 1 Episode 9

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Belgian Waffles and Bathroom Privileges) Season 1 Episode 10

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Cotton Candy and Blended Fish) Season 1 Episode 11

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Corned Beef and Handcuffs) Season 1 Episode 12

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Hot Soup and Shingles) Season 1 Episode 13

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Leather Cribs and Medieval Rack) Season 1 Episode 14

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Fireballs and Bullet Holes) Season 1 Episode 15

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Nietzsche and a Beer Run) Season 1 Episode 16

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Jail Jail and Japanese Porn) Season 1 Episode 17

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Sonograms and Tube Tops) Season 1 Episode 18

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Toilet Wine and the Earl of Sandwich) Season 1 Episode 19

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Clumsy Monkeys and a Tilted Uterus) Season 1 Episode 20

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Broken Dreams and Blocked Arteries) Season 1 Episode 21

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Smokey Taylor and a Deathbed Confession) Season 1 Episode 22

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Hepatitis and Lemon Zest) Season 2 Episode 1

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Figgy Pudding and the Rapture) Season 2 Episode 2

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Chicken Nuggets and a Triple Homicide) Season 2 Episode 3

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Forged Resumes and the Recommended Dosage) Season 2 Episode 4

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Kimchi and a Monkey Playing Harmonica) Season 2 Episode 5

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Crazy Eyes and a Wet Brad Pitt) Season 2 Episode 6

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Soapy Eyes and a Clean Slate) Season 2 Episode 7

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Free Therapy and a Dead Lady's Yard Sale) Season 2 Episode 8

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Godzilla and a Sprig of Mint) Season 2 Episode 9

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Nudes and a Six-Day Cleanse) Season 2 Episode 10

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Three Smiles and an Unpainted Ceiling) Season 2 Episode 11

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Kitty Litter and a Class A Felony) Season 2 Episode 12

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Cheeseburger Salad and Jazz) Season 2 Episode 13

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Benito Poppins and a Warm Pumpkin) Season 2 Episode 14

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Turkey Meatballs and a Getaway Car) Season 2 Episode 15

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Dirty Money and a Woman Named Mike) Season 2 Episode 16

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Commemorative Coin and a Misshapen Head) Season 2 Episode 17

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Dropped Soap and a Big Guy on a Throne) Season 2 Episode 18

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Mashed Potatoes and a Little Nitrous) Season 2 Episode 19

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Sick Popes and a Red Ferrari) Season 2 Episode 20

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Patient Zero and the Chocolate Fountain) Season 2 Episode 21

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Fun Girl Stuff and Eternal Salvation) Season 2 Episode 22

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Terrorists and Gingerbread) Season 3 Episode 1

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Thigh Gap and a Rack of Lamb) Season 3 Episode 2

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Mozzarella Sticks and a Gay Piano Bar) Season 3 Episode 3

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Sawdust and Brisket) Season 3 Episode 4

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Pirate, Three Frogs and a Prince) Season 3 Episode 5

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Horny-Goggles and a Catered Intervention) Season 3 Episode 6

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Kreplach and a Tiny Tush) Season 3 Episode 7

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Snickerdoodle and a Nip Slip) Season 3 Episode 8

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(My Little Pony and a Demerol Drip) Season 3 Episode 9

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Quaaludes and Crackerjack) Season 3 Episode 10

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Cinderella and a Drunk MacGyver) Season 3 Episode 11

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Diabetic Lesbians and a Blushing Bride) Season 3 Episode 12

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Sticky Hands and a Walk on the Wild Side) Season 3 Episode 13

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Death, Death, Death and a Bucket of Chicken) Season 3 Episode 14

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Nazi Zombies and a Two-Hundred-Pound Baby) Season 3 Episode 15

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Cornflakes and the Hair of Three Men) Season 3 Episode 16

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Caperberries and a Glass Eye) Season 3 Episode 17

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Beast Mode and Old People Kissing) Season 3 Episode 18

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Catheter and a Dipsy-Doodle) Season 3 Episode 19

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Pure Evil and a Free Piece of Cheesecake) Season 3 Episode 20

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Mahjong Sally and the Ecstasy) Season 3 Episode 21

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Atticus Finch and the Downtrodden) Season 3 Episode 22

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(High-Tops and Brown Jacket) Season 4 Episode 1

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Sword Fights and a Dominican Shortstop) Season 4 Episode 2

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Sparkling Water and Ba-Dinkers) Season 4 Episode 3

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Curious George and the Big Red Nightmare) Season 4 Episode 4

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Blow and a Free McMuffin) Season 4 Episode 5

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Xanax and a Baby Duck) Season 4 Episode 6

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Cornbread and a Cashmere Onesie) Season 4 Episode 7

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Freckled Bananas and a Little Schwinn) Season 4 Episode 8

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Bad Hand and British Royalty) Season 4 Episode 9

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Safe Word and a Rib Eye) Season 4 Episode 10

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Good Karma and the Big Weird) Season 4 Episode 11

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Wind Chimes and a Bottomless Pit of Sadness) Season 4 Episode 12

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Bouncy Castle and an Aneurysm) Season 4 Episode 13

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Roast Chicken and a Funny Story) Season 4 Episode 14

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Night Swimmin' and an English Muffin) Season 4 Episode 15

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Martinis and a Sponge Bath) Season 4 Episode 16

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Black Mold and an Old Hot Dog) Season 4 Episode 17

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Tush Push and Some Radishes) Season 4 Episode 18

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Tantric Sex and the Sprouted Flute) Season 4 Episode 19

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Cricket and a Hedge Made of Gold) Season 4 Episode 20

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Few Thongs and a Hawaiian Funeral) Season 4 Episode 21

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Lockjaw and a Liquid Diet) Season 4 Episode 22

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Twinkle Lights and Grandma Shoes) Season 5 Episode 1

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Fish Town and Too Many Thank You's) Season 5 Episode 2

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Seafaring Ancestor and a Bloomin' Onion) Season 5 Episode 3

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Fancy Crackers and a Nashville Minute) Season 5 Episode 4

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Poodle Fuzz and a Twinge of Jealousy) Season 5 Episode 5

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Smooth Jazz and a Weird Floaty Eye) Season 5 Episode 6

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Too Many Hippies and Huevos Rancheros) Season 5 Episode 7

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(An Epi-Pen and a Security Cat) Season 5 Episode 8

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Teenage Vampires and a White Russian) Season 5 Episode 9

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Bear and a Bladder Infection) Season 5 Episode 10

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Bert and Ernie and a Blessing of the People) Season 5 Episode 11

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Push-Down Coffee and a Working Turn Signal) Season 5 Episode 12

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Pudding and a Screen Door) Season 5 Episode 13

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Charlotte Bronte and a Backhoe) Season 5 Episode 14

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Esta Loca and a Little Klingon) Season 5 Episode 15

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Eight Cats and the Hat Show) Season 5 Episode 16

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Crazy Snakes and a Clog to the Head) Season 5 Episode 17

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Spaghetti Sauce and a Dumpster Fire) Season 5 Episode 18

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Taco Bowl and a Tubby Seamstress) Season 5 Episode 19

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Ocular Fluid and Fighting Robots) Season 5 Episode 20

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Phone Confetti and a Wee Dingle) Season 5 Episode 21

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Diamond Earrings and a Pumpkin Head) Season 5 Episode 22

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Pre-Washed Lettuce and a Mime) Season 6 Episode 1

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Go-Go Boots and a Butt Cushion) Season 6 Episode 2

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Ambulance Chasers and a Babbling Brook) Season 6 Episode 3

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Big Sauce and Coconut Water) Season 6 Episode 4

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Flying Monkeys and a Tank of Nitrous) Season 6 Episode 5

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Cottage Cheese and a Weird Buzz) Season 6 Episode 6

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Puzzle Club and a Closet Party) Season 6 Episode 7

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Jell-O Shots and the Truth About Santa) Season 6 Episode 8

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Pork Loin and a Beat-up Monte Carlo) Season 6 Episode 9

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Flamingos and a Dance-Based Exercise Class) Season 6 Episode 10

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Foot Powder and Five Feet of Vodka) Season 6 Episode 11

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Hacky Sack and a Beautiful Experience) Season 6 Episode 12

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Whistling Nostril and a Ball of Fire) Season 6 Episode 13

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Kalamazoo And a Bad Wedge of Brie) Season 6 Episode 14

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Sparkling Banter and a Failing Steel Town) Season 6 Episode 15

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Skippy and the Knowledge Hole) Season 6 Episode 16

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Dark Closet and Therapy with Horses) Season 6 Episode 17

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Soup Town and a Little Blonde Mongoose) Season 6 Episode 18

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Lumbar Support and Old Pork) Season 6 Episode 19

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Triple Dip and an Overhand Grip) Season 6 Episode 20

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Finger Guns and a Beef Bourguignon) Season 6 Episode 21

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Crazy Hair and a Teeny Tiny Part of Canada) Season 6 Episode 22

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Audrey Hepburn and a Jalapeño Pepper) Season 7 Episode 1

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Pop Pop and a Puma) Season 7 Episode 2

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Goat Yogurt and Ample Parking) Season 7 Episode 3

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Twirly Flippy Men and a Dirty Bird) Season 7 Episode 4

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Fake Bacon and a Plan to Kill All of Us) Season 7 Episode 5

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Wile E. Coyote and a Pretentious Douche) Season 7 Episode 6

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Pork Butt and a Mall Walker) Season 7 Episode 7

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Chicken Hands and Toxic Narcissism) Season 7 Episode 8

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Tuna Florentine and a Clean Handoff) Season 7 Episode 9

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Higgledy-Piggledy and a Cat Show) Season 7 Episode 10

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(One Tiny Incision and a Coffin Dress) Season 7 Episode 11

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Depressed Garden Gnome and a Mud Flap) Season 7 Episode 12

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Dammit Sandra and the Money Bus) Season 7 Episode 13

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Cheddar Cheese and a Squirrel Circus) Season 7 Episode 14

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Somebody's Grandmother and the A-List) Season 7 Episode 15

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Judy Garland and a Sexy Troll Doll) Season 7 Episode 16

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Beef Baloney Dan and the Hot Zone) Season 7 Episode 17

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(A Judgy Face and Your Grandma's Drawers) Season 7 Episode 18

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Texas Pete and a Parking Lot Carnival) Season 7 Episode 19

Subtitles for: Mom (έως S08E08)(Big Sad Eyes and a Wrinkled Hot Dog) Season 7 Episode 20