Τίτλος:
Supernatural (S01 - S15)
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
English
Παραγωγή:
Kripke Enterprises
Χώρες Παραγωγής:
United States
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
2005
Διάρκεια:
44 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 8.5 / 322,457 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt0460681
Επισκόπηση:
Δύο αδέλφια ταξιδεύουν στη χώρα ψάχνοντας τον αγνοούμενο πατέρα τους, ενώ ταυτόχρονα μάχονται ενάντια σε κακά πνεύματα, σε ιστορίες εμπνευσμένες από αστικούς και λαογραφικούς μύθους.
Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Pilot) Season 1 Episode 1

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Wendigo) Season 1 Episode 2

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Dead in the Water) Season 1 Episode 3

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Phantom Traveler) Season 1 Episode 4

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Bloody Mary) Season 1 Episode 5

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Skin) Season 1 Episode 6

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Hook Man) Season 1 Episode 7

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Bugs) Season 1 Episode 8

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Home) Season 1 Episode 9

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Asylum) Season 1 Episode 10

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Scarecrow) Season 1 Episode 11

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Faith) Season 1 Episode 12

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Route 666) Season 1 Episode 13

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Nightmare) Season 1 Episode 14

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Benders) Season 1 Episode 15

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Shadow) Season 1 Episode 16

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Hell House) Season 1 Episode 17

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Something Wicked) Season 1 Episode 18

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Provenance) Season 1 Episode 19

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Dead Man's Blood) Season 1 Episode 20

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Salvation) Season 1 Episode 21

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Devil's Trap) Season 1 Episode 22

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)() Season 6 Episode 1

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Two and a Half Men) Season 6 Episode 2

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Weekend at Bobby's) Season 6 Episode 4

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Live Free or Twihard) Season 6 Episode 5

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(You Can't Handle the Truth) Season 6 Episode 6

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Family Matters) Season 6 Episode 7

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(All Dogs Go to Heaven) Season 6 Episode 8

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Clap Your Hands If You Believe) Season 6 Episode 9

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Caged Heat) Season 6 Episode 10

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Appointment in Samarra) Season 6 Episode 11

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Like a Virgin) Season 6 Episode 12

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Unforgiven) Season 6 Episode 13

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Mannequin 3: The Reckoning) Season 6 Episode 14

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The French Mistake) Season 6 Episode 15

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(And Then There Were None) Season 6 Episode 16

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(My Heart Will Go On) Season 6 Episode 17

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Frontierland) Season 6 Episode 18

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Mommy Dearest) Season 6 Episode 19

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Man Who Would Be King) Season 6 Episode 20

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Let It Bleed) Season 6 Episode 21

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Man Who Knew Too Much) Season 6 Episode 22

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Keep Calm and Carry On) Season 12 Episode 1

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Mamma Mia) Season 12 Episode 2

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Foundry) Season 12 Episode 3

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(American Nightmare) Season 12 Episode 4

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The One You've Been Waiting For) Season 12 Episode 5

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Celebrating the Life of Asa Fox) Season 12 Episode 6

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Rock Never Dies) Season 12 Episode 7

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(LOTUS) Season 12 Episode 8

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(First Blood) Season 12 Episode 9

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Lily Sunder Has Some Regrets) Season 12 Episode 10

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Regarding Dean) Season 12 Episode 11

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Stuck in the Middle (With You)) Season 12 Episode 12

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Family Feud) Season 12 Episode 13

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Raid) Season 12 Episode 14

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Somewhere Between Heaven and Hell) Season 12 Episode 15

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Ladies Drink Free) Season 12 Episode 16

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The British Invasion) Season 12 Episode 17

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Memory Remains) Season 12 Episode 18

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Future) Season 12 Episode 19

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Twigs & Twine & Tasha Banes) Season 12 Episode 20

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(There's Something About Mary) Season 12 Episode 21

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Who We Are) Season 12 Episode 22

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(All Along the Watchtower) Season 12 Episode 23

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Lost and Found) Season 13 Episode 1

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Rising Son) Season 13 Episode 2

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Patience) Season 13 Episode 3

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Big Empty) Season 13 Episode 4

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Advanced Thanatology) Season 13 Episode 5

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Tombstone) Season 13 Episode 6

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(War of the Worlds) Season 13 Episode 7

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Scorpion and the Frog) Season 13 Episode 8

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Bad Place) Season 13 Episode 9

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Wayward Sisters) Season 13 Episode 10

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Breakdown) Season 13 Episode 11

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Various & Sundry Villains) Season 13 Episode 12

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Devil's Bargain) Season 13 Episode 13

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Good Intentions) Season 13 Episode 14

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(A Most Holy Man) Season 13 Episode 15

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(ScoobyNatural) Season 13 Episode 16

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Thing) Season 13 Episode 17

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Bring 'em Back Alive) Season 13 Episode 18

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Funeralia) Season 13 Episode 19

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Unfinished Business) Season 13 Episode 20

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Beat the Devil) Season 13 Episode 21

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Exodus) Season 13 Episode 22

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Let the Good Times Roll) Season 13 Episode 23

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Back and to the Future) Season 15 Episode 1

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Raising Hell) Season 15 Episode 2

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Rupture) Season 15 Episode 3

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Atomic Monsters) Season 15 Episode 4

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Proverbs 17:3) Season 15 Episode 5

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Golden Time) Season 15 Episode 6

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Last Call) Season 15 Episode 7

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Our Father, Who Aren't in Heaven) Season 15 Episode 8

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Trap) Season 15 Episode 9

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Heroes' Journey) Season 15 Episode 10

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(The Gamblers) Season 15 Episode 11

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Galaxy Brain) Season 15 Episode 12

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Destiny's Child
Reference View) Season 15 Episode 13


Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Last Holiday) Season 15 Episode 14

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Gimme Shelter) Season 15 Episode 15

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Drag Me Away (From You)) Season 15 Episode 16

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Unity) Season 15 Episode 17

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Despair) Season 15 Episode 18

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Inherit the Earth) Season 15 Episode 19

Subtitles for: Supernatural (S01 - S15)(Carry On) Season 15 Episode 20