Τίτλος:
CSI: Crime Scene Investigation
Σκηνοθέτης:
N/A
Αρχική Γλώσσα:
EnglishSpanishAmerican Sign Language
Παραγωγή:
Alliance Atlantis Communications
Χώρες Παραγωγής:
United StatesCanada
Ημερομηνία Κυκλοφορίας:
2000
Διάρκεια:
60 min
Μέσος Όρος Ψήφων:
IMDB 7.7 / 71,545 χρήστες
Σύνδεσμος IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt0247082
Επισκόπηση:
An elite team of police forensic evidence investigation experts work their cases in Las Vegas.
Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Pilot) Season 1 Episode 1

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Cool Change) Season 1 Episode 2

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Crate 'n' Burial) Season 1 Episode 3

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Pledging Mr. Johnson) Season 1 Episode 4

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Friends & Lovers) Season 1 Episode 5

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Who Are You?) Season 1 Episode 6

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Blood Drops) Season 1 Episode 7

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Anonymous) Season 1 Episode 8

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Unfriendly Skies) Season 1 Episode 9

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Sex, Lies and Larvae) Season 1 Episode 10

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(I-15 Murders) Season 1 Episode 11

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Fahrenheit 932) Season 1 Episode 12

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Boom) Season 1 Episode 13

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(To Halve and to Hold) Season 1 Episode 14

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Table Stakes) Season 1 Episode 15

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Too Tough to Die) Season 1 Episode 16

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Face Lift) Season 1 Episode 17

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation($35K O.B.O.) Season 1 Episode 18

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Gentle, Gentle) Season 1 Episode 19

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Sounds of Silence) Season 1 Episode 20

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Justice Is Served) Season 1 Episode 21

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Evaluation Day) Season 1 Episode 22

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Strip Strangler) Season 1 Episode 23

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Burked) Season 2 Episode 1

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Chaos Theory) Season 2 Episode 2

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Overload) Season 2 Episode 3

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Bully for You) Season 2 Episode 4

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Scuba Doobie-Doo) Season 2 Episode 5

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Alter Boys) Season 2 Episode 6

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Caged) Season 2 Episode 7

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Slaves of Las Vegas) Season 2 Episode 8

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(And Then There Were None) Season 2 Episode 9

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Ellie) Season 2 Episode 10

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Organ Grinder) Season 2 Episode 11

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(You've Got Male) Season 2 Episode 12

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Identity Crisis) Season 2 Episode 13

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Finger) Season 2 Episode 14

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Burden of Proof) Season 2 Episode 15

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Primum Non Nocere) Season 2 Episode 16

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Felonious Monk) Season 2 Episode 17

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Chasing the Bus) Season 2 Episode 18

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Stalker) Season 2 Episode 19

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Cats in the Cradle...) Season 2 Episode 20

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Anatomy of a Lye) Season 2 Episode 21

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Cross-Jurisdictions) Season 2 Episode 22

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Hunger Artist) Season 2 Episode 23

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Revenge Is Best Served Cold) Season 3 Episode 1

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Accused Is Entitled) Season 3 Episode 2

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Let the Seller Beware) Season 3 Episode 3

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(A Little Murder) Season 3 Episode 4

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Abra Cadaver) Season 3 Episode 5

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Execution of Catherine Willows) Season 3 Episode 6

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Fight Night) Season 3 Episode 7

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Snuff) Season 3 Episode 8

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Blood Lust) Season 3 Episode 9

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(High and Low) Season 3 Episode 10

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Recipe for Murder) Season 3 Episode 11

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Got Murder?) Season 3 Episode 12

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Random Acts of Violence) Season 3 Episode 13

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(One Hit Wonder) Season 3 Episode 14

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Lady Heather's Box) Season 3 Episode 15

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Lucky Strike) Season 3 Episode 16

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Crash and Burn) Season 3 Episode 17

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Precious Metal) Season 3 Episode 18

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(A Night at the Movies) Season 3 Episode 19

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Last Laugh) Season 3 Episode 20

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Forever) Season 3 Episode 21

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Play with Fire) Season 3 Episode 22

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Inside the Box) Season 3 Episode 23

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Assume Nothing) Season 4 Episode 1

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(All for Our Country) Season 4 Episode 2

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Homebodies) Season 4 Episode 3

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Feeling the Heat) Season 4 Episode 4

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Fur and Loathing) Season 4 Episode 5

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Jackpot) Season 4 Episode 6

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Invisible Evidence) Season 4 Episode 7

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(After the Show) Season 4 Episode 8

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Grissom Versus the Volcano) Season 4 Episode 9

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Coming of Rage) Season 4 Episode 10

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Eleven Angry Jurors) Season 4 Episode 11

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Butterflied) Season 4 Episode 12

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Suckers) Season 4 Episode 13

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Paper or Plastic?) Season 4 Episode 14

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Early Rollout) Season 4 Episode 15

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Getting Off) Season 4 Episode 16

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(XX) Season 4 Episode 17

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Bad to the Bone) Season 4 Episode 18

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Bad Words) Season 4 Episode 19

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Dead Ringer) Season 4 Episode 20

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Turn of the Screws) Season 4 Episode 21

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(No More Bets) Season 4 Episode 22

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Bloodlines) Season 4 Episode 23

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Viva Las Vegas) Season 5 Episode 1

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Down the Drain) Season 5 Episode 2

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Harvest) Season 5 Episode 3

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Crow's Feet) Season 5 Episode 4

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Swap Meet) Season 5 Episode 5

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(What's Eating Gilbert Grissom?) Season 5 Episode 6

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Formalities) Season 5 Episode 7

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Ch-Ch-Changes) Season 5 Episode 8

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Mea Culpa) Season 5 Episode 9

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(No Humans Involved) Season 5 Episode 10

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Who Shot Sherlock?) Season 5 Episode 11

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Snakes) Season 5 Episode 12

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Nesting Dolls) Season 5 Episode 13

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Unbearable) Season 5 Episode 14

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(King Baby) Season 5 Episode 15

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Big Middle) Season 5 Episode 16

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Compulsion) Season 5 Episode 17

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Spark of Life) Season 5 Episode 18

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(4x4) Season 5 Episode 19

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Hollywood Brass) Season 5 Episode 20

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Committed) Season 5 Episode 21

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Weeping Willows) Season 5 Episode 22

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Iced) Season 5 Episode 23

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Grave Danger: Part 1) Season 5 Episode 24

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Grave Danger: Part 2) Season 5 Episode 25

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Bodies in Motion) Season 6 Episode 1

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Room Service) Season 6 Episode 2

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Bite Me) Season 6 Episode 3

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Shooting Stars) Season 6 Episode 4

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Gum Drops) Season 6 Episode 5

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Secrets & Flies) Season 6 Episode 6

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(A Bullet Runs Through It: Part 1) Season 6 Episode 7

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(A Bullet Runs Through It: Part 2) Season 6 Episode 8

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Dog Eat Dog) Season 6 Episode 9

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Still Life) Season 6 Episode 10

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Werewolves) Season 6 Episode 11

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Daddy's Little Girl) Season 6 Episode 12

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Kiss Kiss, Bye Bye) Season 6 Episode 13

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Killer) Season 6 Episode 14

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Pirates of the Third Reich) Season 6 Episode 15

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Up in Smoke) Season 6 Episode 16

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(I Like to Watch) Season 6 Episode 17

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Unusual Suspect) Season 6 Episode 18

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Spellbound) Season 6 Episode 19

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Poppin' Tags) Season 6 Episode 20

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Rashomama) Season 6 Episode 21

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Time of Your Death) Season 6 Episode 22

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Bang-Bang) Season 6 Episode 23

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Way to Go) Season 6 Episode 24

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Built to Kill: Part 1) Season 7 Episode 1

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Built to Kill: Part 2) Season 7 Episode 2

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Toe Tags) Season 7 Episode 3

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Fannysmackin') Season 7 Episode 4

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Double Cross) Season 7 Episode 5

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Burn Out) Season 7 Episode 6

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Post Mortem) Season 7 Episode 7

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Happenstance) Season 7 Episode 8

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Living Legend) Season 7 Episode 9

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Loco Motives) Season 7 Episode 10

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Leaving Las Vegas) Season 7 Episode 11

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Sweet Jane) Season 7 Episode 12

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Redrum) Season 7 Episode 13

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Meet Market) Season 7 Episode 14

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Law of Gravity) Season 7 Episode 15

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Monster in the Box) Season 7 Episode 16

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Fallen Idols) Season 7 Episode 17

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Empty Eyes) Season 7 Episode 18

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Big Shots) Season 7 Episode 19

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Lab Rats) Season 7 Episode 20

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Ending Happy) Season 7 Episode 21

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Leapin' Lizards) Season 7 Episode 22

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Good, the Bad and the Dominatrix) Season 7 Episode 23

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Living Doll) Season 7 Episode 24

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(For Warrick) Season 9 Episode 1

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Happy Place) Season 9 Episode 2

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Art Imitates Life) Season 9 Episode 3

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Let It Bleed) Season 9 Episode 4

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Leave Out All the Rest) Season 9 Episode 5

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Say Uncle) Season 9 Episode 6

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Woulda, Coulda, Shoulda) Season 9 Episode 7

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Young Man with a Horn) Season 9 Episode 8

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(19 Down) Season 9 Episode 9

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(One to Go) Season 9 Episode 10

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Grave Shift) Season 9 Episode 11

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Disarmed and Dangerous) Season 9 Episode 12

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Deep Fried and Minty Fresh) Season 9 Episode 13

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Miscarriage of Justice) Season 9 Episode 14

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Kill Me if You Can) Season 9 Episode 15

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Turn, Turn, Turn) Season 9 Episode 16

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(No Way Out) Season 9 Episode 17

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Mascara) Season 9 Episode 18

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Descent of Man) Season 9 Episode 19

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(A Space Oddity) Season 9 Episode 20

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(If I Had a Hammer...) Season 9 Episode 21

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Gone Dead Train) Season 9 Episode 22

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Hog Heaven) Season 9 Episode 23

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(All In) Season 9 Episode 24

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Family Affair) Season 10 Episode 1

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Ghost Town) Season 10 Episode 2

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Working Stiffs) Season 10 Episode 3

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Coup de Grace) Season 10 Episode 4

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Bloodsport) Season 10 Episode 5

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Death and the Maiden) Season 10 Episode 6

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Lost Girls) Season 10 Episode 7

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Lover's Lanes) Season 10 Episode 8

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Appendicitement) Season 10 Episode 9

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Better Off Dead) Season 10 Episode 10

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Sin City Blue) Season 10 Episode 11

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Long Ball) Season 10 Episode 12

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Internal Combustion) Season 10 Episode 13

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Unshockable) Season 10 Episode 14

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Neverland) Season 10 Episode 15

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Panty Sniffer) Season 10 Episode 16

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Irradiator) Season 10 Episode 17

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Field Mice) Season 10 Episode 18

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(World's End) Season 10 Episode 19

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Take My Life, Please) Season 10 Episode 20

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Lost & Found) Season 10 Episode 21

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Doctor Who) Season 10 Episode 22

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Meat Jekyll) Season 10 Episode 23

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Shock Waves) Season 11 Episode 1

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Pool Shark) Season 11 Episode 2

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Blood Moon) Season 11 Episode 3

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Sqweegel) Season 11 Episode 4

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(House of Hoarders) Season 11 Episode 5

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Cold Blooded) Season 11 Episode 6

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Bump and Grind) Season 11 Episode 7

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Fracked) Season 11 Episode 8

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Wild Life) Season 11 Episode 9

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(418/427) Season 11 Episode 10

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Man Up) Season 11 Episode 11

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(A Kiss Before Frying) Season 11 Episode 12

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Two Mrs. Grissoms) Season 11 Episode 13

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(All That Cremains) Season 11 Episode 14

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Targets of Obsession) Season 11 Episode 15

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Turn On, Tune In, Drop Dead) Season 11 Episode 16

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The List) Season 11 Episode 17

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Hitting for the Cycle) Season 11 Episode 18

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Unleashed) Season 11 Episode 19

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Father of the Bride) Season 11 Episode 20

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Cello and Goodbye) Season 11 Episode 21

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(In a Dark, Dark House) Season 11 Episode 22

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(73 Seconds) Season 12 Episode 1

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Tell-Tale Hearts) Season 12 Episode 2

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Bittersweet) Season 12 Episode 3

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Maid Man) Season 12 Episode 4

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(CSI Down) Season 12 Episode 5

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Freaks & Geeks) Season 12 Episode 6

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Brain Doe) Season 12 Episode 7

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Crime After Crime) Season 12 Episode 8

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Zippered) Season 12 Episode 9

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Genetic Disorder) Season 12 Episode 10

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Ms. Willows Regrets) Season 12 Episode 11

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Willows in the Wind) Season 12 Episode 12

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Tressed to Kill) Season 12 Episode 13

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Seeing Red) Season 12 Episode 14

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Stealing Home) Season 12 Episode 15

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(CSI Unplugged) Season 12 Episode 16

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Trends with Benefits) Season 12 Episode 17

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Malice in Wonderland) Season 12 Episode 18

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Split Decisions) Season 12 Episode 19

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Altered Stakes) Season 12 Episode 20

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Dune and Gloom) Season 12 Episode 21

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Homecoming) Season 12 Episode 22

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Karma to Burn) Season 13 Episode 1

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Code Blue Plate Special) Season 13 Episode 2

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Wild Flowers) Season 13 Episode 3

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(It Was a Very Good Year) Season 13 Episode 4

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Play Dead) Season 13 Episode 5

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Pick and Roll) Season 13 Episode 6

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Fallen Angels) Season 13 Episode 7

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(CSI on Fire) Season 13 Episode 8

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Strip Maul) Season 13 Episode 9

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Risky Business Class) Season 13 Episode 10

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Dead Air) Season 13 Episode 11

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Double Fault) Season 13 Episode 12

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(In Vino Veritas) Season 13 Episode 13

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Exile) Season 13 Episode 14

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Forget Me Not) Season 13 Episode 15

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Last Woman Standing) Season 13 Episode 16

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Dead of the Class) Season 13 Episode 17

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Sheltered) Season 13 Episode 18

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Backfire) Season 13 Episode 19

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Fearless) Season 13 Episode 20

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Ghosts of the Past) Season 13 Episode 21

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Skin in the Game) Season 13 Episode 22

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Devil and D.B. Russell) Season 14 Episode 1

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Take the Money and Run) Season 14 Episode 2

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Torch Song) Season 14 Episode 3

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Last Supper) Season 14 Episode 4

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Frame by Frame) Season 14 Episode 5

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Passed Pawns) Season 14 Episode 6

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Under a Cloud) Season 14 Episode 7

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Helpless) Season 14 Episode 8

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Check In and Check Out) Season 14 Episode 9

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Girls Gone Wild) Season 14 Episode 10

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Lost Reindeer) Season 14 Episode 11

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Keep Calm and Carry-On) Season 14 Episode 12

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Boston Brakes) Season 14 Episode 13

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(De Los Muertos) Season 14 Episode 14

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Love for Sale) Season 14 Episode 15

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Killer Moves) Season 14 Episode 16

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Long Road Home) Season 14 Episode 17

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Uninvited) Season 14 Episode 18

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(The Fallen) Season 14 Episode 19

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Consumed) Season 14 Episode 20

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Kitty) Season 14 Episode 21

Subtitles for: CSI: Crime Scene Investigation(Dead in His Tracks) Season 14 Episode 22